2450 sq ft! - $550,000
6233 King Vista SW Edmonton | Tour #936323

6233 King Vista SW
Kitchen
Living Room
Living Room
Bonus Room
Bonus Room
Master Bathroom
Master Bedroom